Αποθησαυρίζοντας

Εικονες, λεξεις,ο,τι θελω να κρατησω

2,936 notes

nubbsgalore:

september 8 is international literacy day. globally, two thirds of the 775,000,000 illiterate adults, and 63% of the 126 million illiterate youth, are female. the discrepancy is a result of 33,000,000 fewer girls attending primary school than boys. but any child born to a literate mother is twice as likely to be immunized and live past the age of five, and is also twice as likely to receive an education. (sources here)

photos by (click pic) joey l. at a school for hamar girls in labaltoy, ethiopia; muhammed muheisen in pakistan; altaf gadri at an unofficial school run for slum dwellers held under a bridge in new delhi; paula bronstein at a thai refugee camp for burmese refugees; reuters, from a school in bori bana, a slum in abidjan, ivory coast; zohra bensemra from a school at a refugee camp in islamabad; anja niedringhaus at a makeshift school in budyali, afghanistan; kate holt in makuyuni, tanzania; reuters, from a school in islamabad; and lana slezic from a bombed out school in afghanistan. 

(via booklover)

33 notes

nemoalter:

| Ode to Books |
How I love you -0- my books, 
your tattered covers and well-thumbed pages.
My friends, my companions, 
doorways to journeys of mind and heart.
For untold hours, I have held you in my hands,
you have inspired and confused me,
brought me joy and smiles and tears.
You have kept me awake at night. 
You have fallen asleep on my chest, slept in my bed and 
sat alongside me on voyages deep and shallow. 
Now, you inhabit my home· 
lining my life with meaning and 
Happiness.
[ You can found the original ode on Last Lemon ]
————————————————————————————————
Η ωδή στα ϐιϐλία από το last lemon ϰαι μια ελεύϑεϱη,
διϰή μου, μετάφϱαση της στα ελληνιϰά.
Πόσο σας αɣαπώ -ο- ϐιϐλιαϱάϰια μου,
τα ϰουϱελιασμένα σας εƶώφυλλα ϰαι τις σελίδες σας
που τόσες φοϱές έxω φυλλομετϱήσει.
Φίλοι μου, συνοδοί μου
πύλες στα ταƶίδια του μυαλού ϰαι της ϰαϱδιάς.
Αμέτϱητες ώϱες, σας ϰϱάτησα στα xέϱια μου,
μου δώσατε έμπνευση ϰαι με μπεϱδέψατε,
μου πϱοσφέϱατε xαϱά ϰαι xαμόɣελα ϰαι δάϰϱυα.
Με ϰϱατήσατε ƶύπνια τις νύxτες
Αποϰοιμηϑήϰατε μέσα στην αɣϰαλιά μου, στο ϰϱεϐάτι,
ϰαι ϰαϑίσατε στο πλάι μου σε ταƶίδια, στα ϐαϑιά ϰαι στα ϱηxά.
Τώϱα ϰατοιϰείτε στο σπίτι μου
ɣεμίzοντας τη zωή μου νόημα ϰαι ευτυxία.
| * Les Tableaux de Jean- Francois Segura |

nemoalter:

| Ode to Books |

How I love you -0- my books, 

your tattered covers and well-thumbed pages.

My friends, my companions, 

doorways to journeys of mind and heart.

For untold hours, I have held you in my hands,

you have inspired and confused me,

brought me joy and smiles and tears.

You have kept me awake at night. 

You have fallen asleep on my chest, slept in my bed and 

sat alongside me on voyages deep and shallow. 

Now, you inhabit my home· 

lining my life with meaning and 

Happiness.

[ You can found the original ode on Last Lemon ]


Η ωδή στα ϐιϐλία από το last lemon ϰαι μια ελεύϑεϱη,

διϰή μου, μετάφϱαση της στα ελληνιϰά.

Πόσο σας αɣαπώ -ο- ϐιϐλιαϱάϰια μου,

τα ϰουϱελιασμένα σας εƶώφυλλα ϰαι τις σελίδες σας

που τόσες φοϱές έxω φυλλομετϱήσει.

Φίλοι μου, συνοδοί μου

πύλες στα ταƶίδια του μυαλού ϰαι της ϰαϱδιάς.

Αμέτϱητες ώϱες, σας ϰϱάτησα στα xέϱια μου,

μου δώσατε έμπνευση ϰαι με μπεϱδέψατε,

μου πϱοσφέϱατε xαϱά ϰαι xαμόɣελα ϰαι δάϰϱυα.

Με ϰϱατήσατε ƶύπνια τις νύxτες

Αποϰοιμηϑήϰατε μέσα στην αɣϰαλιά μου, στο ϰϱεϐάτι,

ϰαι ϰαϑίσατε στο πλάι μου σε ταƶίδια, στα ϐαϑιά ϰαι στα ϱηxά.

Τώϱα ϰατοιϰείτε στο σπίτι μου

ɣεμίzοντας τη zωή μου νόημα ϰαι ευτυxία.

| * Les Tableaux de Jean- Francois Segura |

(via wordpainting)